Bo Cong Thuong: Khong co bang dai hoc van duoc bo nhiem quan ly hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2019 vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố, có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự nhưng vẫn được bổ nhiệm viên chức quản lý.

Theo đó, qua kiểm tra 541 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng 24 đơn vị, trong đó có 110 hồ sơ điều động bổ nhiệm chức vụ tương đương và 431 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện một số trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề hiện giữ hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên; chứng chỉ ngoại ngữ B hoặc tương đương; chứng chỉ tin học; có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự được bổ nhiệm năm 2017.

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương như khi đề nghị bổ nhiệm hoặc phê duyệt chủ trương đã có phương án nhân sự cụ thể; hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đơn vị có nhu cầu hoặc bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm; không có tài liệu thể hiện việc thảo luận, đề xuất phương án nhân sự; không có tờ trình của bộ phận tham mưu trình lãnh đạo trước khi ký quyết định bổ nhiệm lại; một số trường hợp bổ nhiệm lại chậm.

Kết luận cho thấy, trong giai đoạn thanh tra có 6 đơn vị tổ chức 9 đợt thi tuyển dụng viên chức, 13 đơn vị tổ chức 36 đợt xét tuyển (số chỉ tiêu tuyển dụng là 482, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 298, số được tuyển dụng là 233); có 6 đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách viên chức đối với 167 người.

[Đổi mới công tác cán bộ đi đôi kiểm soát quyền lực, chống chạy chức]

Qua kiểm tra có một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo công khai, thời gian nhận hồ sơ, số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng, đáp án câu hỏi thi, tổ chức chấm thi, tổng hợp điểm, cộng điểm ưu tiên, về việc xét tuyển đặc cách, có đơn vị không có tài liệu thể hiện việc hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt hình thức, nội dung sát hạch.

Một đơn vị tuyển dụng 2 viên chức chỉ thông qua việc xét hồ sơ, 1 đơn vị tuyển dụng đối với thí sinh đạt 45 điểm môn tin học.

Đến thời điểm thanh tra, 18 đơn vị đã bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo Nghị quyết số 07-NQ/BCS của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ (các khoa, phòng có từ 1-2 cấp phó); 6 đơn vị có số lượng cấp phó vượt 1 người do có thay đổi về mô hình, tổ chức (chia tách, sáp nhập các phòng, khoa, trung tâm) hoặc chưa có cấp trưởng.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về trình tự, thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng còn thiếu chứng chỉ tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và trường hợp viên chức lãnh đạo chưa có bằng tốt nghiệp đại học, hiện giữ ngạch cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm của từng trường hợp để xem xét xử lý.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thực hiện sổ lượng cấp phó theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và bộ phận tham mưu có liên quan chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

“Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý theo quy định,” kết luận nêu rõ./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)