(Ảnh minh họa: TTXVN)

Hôm nay, 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thu hồi Đề án “Đổi mới thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020”. Đề án có tổng kinh phí khái toán 749 tỷ đồng, thực hiện trong ba năm từ 2018 đến 2020 và đang gây xôn xao dư luận.

Giải thích về đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc xây dựng đề án đảm bảo sự ổn định và làm cơ sở để tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2021 trở đi phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có ý kiến từ dư luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra lại nội dung đề án và xét thấy: nội dung về tài chính được tính toán tích hợp từ nhiều nguồn liên quan, có sự trùng lặp, một số nội dung thiếu khả thi. Một số khoản mục là chi phí gián tiếp chứ không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi. Do vậy, Bộ trưởng đã chỉ đạo thu hồi đề án để tiếp tục hoàn thiện.

[Lộ trình chính thức về các kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học từ 2018]

Giải thích rõ hơn về con số khái toán 749 tỷ đồng của đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ phận soạn thảo đã đưa vào khái toán nhiều khoản kinh phí không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ví dụ như kinh phí từ Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP), Chương trình Phát triển các trường sư phạm (ETEP).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cách khái toán này đã dẫn đến sự không thống nhất trong cách hiểu, cần phải nghiên cứu điều chỉnh cả nội dung và vấn đề tài chính khi soạn thảo Đề án.

Vì thế, Bộ trưởng đã chỉ đạo bộ phận soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, dự án, đặc biệt là khi tính toán các nội dung về tài chính./.