Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa

Hôm nay, ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp một của các tổ chức, cá nhân biện soạn sách giáo hoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Sách giáo khoa lớp một mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Sách giáo khoa lớp một mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này sẽ nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp Một của các tổ chức, cá nhân, từ hôm nay đến hết ngày 15/7.

Các quy định về thủ tục, quy trình thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn sách có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản sách giáo khoa phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa gồm đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa; bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định. Tác giả cũng cần gửi thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, bao gồm: tên sách giáo khoa; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên); mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quá trình và kết quả thực nghiệm; các thông tin liên quan khác (nếu có). Hồ sơ kèm theo lý lịch khoa học của các tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên) và người biên tập.

[Gấp rút chuẩn bị điều kiện dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới]

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng thẩm định đánh giá "Đạt," đơn vị tổ chức thẩm định hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc phê duyệt, cho phép sử dụng.

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định lại. Hồ sơ đề nghị thẩm định lại bao gồm bản mẫu sách giáo khoa đã chỉnh sửa, bổ sung; báo cáo tổng hợp nội dung tiếp thu hoặc giải trình nội dung không tiếp thu kết luận của Hội đồng.

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá "Không đạt" thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định như lần đầu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/7, trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Hồ sơ được gửi về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sách giáo khoa lớp Một mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục