Bo Giao duc va Dao tao yeu cau tang cuong cong tac an ninh truong hoc hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Thời gian gần đây, một loạt vụ việc mất an ninh trường học xảy ra liên tiếp tại các địa phương như học sinh bị thương do sập trần phòng học, giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh, phụ huynh học sinh vào trường hành hung và xúc phạm nhà giáo…

Những sự việc này đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà giáo và học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

[Chấm dứt hợp đồng với giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng]

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Bộ về đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý.

Cơ quan quản lý giáo dục các cấp tại địa phương và các trường học tăng cường công tác tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên. Việc này nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh để giải quyết thấu đáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường./.

Phạm Mai (Vietnam+)