Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), từ nay đến cuối năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân 20.914 tỷ đồng, gồm 2.553 tỷ đồng vốn nước ngoài và 18.361 tỷ đồng vốn trong nước.

Lãnh đạo Vụ Vụ Kế hoạch-Đầu tư cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 63, đến hết tháng 9/2021, các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân được tối thiểu 60% kế hoạch năm 2021.

“Nếu thực hiện đúng kế hoạch giải ngân hàng tháng các chủ đầu tư đăng ký, trong tháng 9/2021, Bộ Giao thông Vận tải phải giải ngân được 4.197 tỷ đồng, đưa giá trị giải ngân lũy kế đến hết tháng Chín đạt 61,4% kế hoạch cả năm, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 63 của Chính phủ,” lãnh đạo Vụ Vụ Kế hoạch-Đầu tư nói.

Khối lượng giải ngân 20.914 tỷ đồng của Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung ở các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông; 14 dự án đường bộ, đường sắt cấp bách và các dự án trọng điểm giao vốn lớn như cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, hai dự án nâng cấp đường băng Nội Bài và Tân Sơn Nhất,...

Thống kê của Vụ Kế hoạch-Đầu tư cho thấy tổng kế hoạch vốn năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải khoảng 43.401 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2021, cơ quan này đã giải ngân khoảng 22.386 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch cả năm, cao hơn so với bình quân chung cả nước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (48,4%).

[Lập Tổ công tác đặc biệt thúc tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công]

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao gồm 11 dự án cao tốc Bắc-Nam, hết tháng 8/2021 lũy kế giải ngân 8.952/15.307 tỷ đồng (đạt hơn 58%), cơ bản đáp ứng yêu cầu; cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giải ngân 995/1.811 tỷ đồng (đạt gần 55%), cơ bản đáp ứng yêu cầu; 2 dự án nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lũy kế giải ngân 456/1.465 tỷ đồng (đạt hơn 31%), chưa đạt yêu cầu.

Ngày 1/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định số 1619/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với các dự án giao thông.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Tổ công tác tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công./.

Việt Hùng (Vietnam+)