Bo Lao dong: De xuat chuan ngheo tang hon 70% tieu chi ve thu nhap hinh anh 1Chuẩn nghèo đa chiều sẽ đo lường về mức độ thiếu hụt về cả thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. 

Việc đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 gồm tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong chuẩn nghèo giai đoạn mới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất nâng tiêu chí về thu nhập. Chuẩn mức sống tổi thiểu là 1.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/người/tháng, tăng 71,4%) và 1.600.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (hiện nay là 900.000 đồng/người/tháng, tăng 77,8%).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng nâng chuẩn mức sống trung bình là 1.800.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (hiện nay là từ 1.000.000 -1.500.000 đồng) và 2.400.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (hiện là 1.300.000 -1.950.000 đồng).

Bo Lao dong: De xuat chuan ngheo tang hon 70% tieu chi ve thu nhap hinh anh 2Đề xuất điều chỉnh tiêu chí về thu nhập để xác định chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được giữ nguyên gồm 5 dịch vụ xã hội cơ bản : Y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; việc làm và bảo hiểm xã hội.

[Nghị quyết về nâng cao hiệu quả chương trình quốc gia giảm nghèo]

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục-đào tạo của người lớn; tình trạng đi học đúng độ tuổi, cấp học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước an toàn; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; việc làm gắn với thu nhập, tham gia bảo hiểm xã hội; người phụ thuộc không có khả năng lao động.

Hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới mức sống tối thiểu và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới mức sống tối thiểu và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên chuẩn mức sống tối thiểu và thấp hơn chuẩn mức sống trung bình.

Mức chuẩn nghèo này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Đây là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội khác trong giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện đến hết ngày 26/5 để trình Chính phủ phê duyệt./.

Hồng Kiều (Vietnam+)