Giao diện trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Theo Kyodo, truyền thông chính thức Triều Tiên cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã khai trương một trang web.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trang web này sẽ "giúp thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề và chính sách đối ngoại của Triều Tiên."

KCNA cho biết trang web này cũng "góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ láng giềng, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Triều Tiên và các quốc gia có tư tưởng độc lập, hòa bình và hữu nghị."

Theo Kyodo, việc Bộ Ngoại giao Triều Tiên thành lập một trang web riêng là "điều bất thường." Nó dường như nhằm tăng cường sự phổ biến về lập trường và lý lẽ của Bình Nhưỡng.

Trang web này có cả phiên bản tiếng Triều Tiên, tiếng Anh, và có thể truy cập ở địa chỉ www.mfa.gov.kp./.