Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bầu Giám đốc Sở làm ủy viên UBND tỉnh

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước khi giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bầu Giám đốc Sở làm ủy viên UBND tỉnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến ý kiến của một số địa phương và của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm người giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương về vấn đề này.

Theo Bộ Nội vụ, pháp luật về cán bộ, công chức quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là người được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bổ nhiệm có thời hạn.

Đồng thời, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Văn bản số 883/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì người đang giữ chức danh đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giới thiệu để Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân trong nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân.

[Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp]

Trường hợp nhân sự giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp, nếu trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân không phải ra quyết định bổ nhiệm lại người đó vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp.

Đối với trường hợp chuẩn bị nhân sự mới hoặc khuyết người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thì trên cơ sở cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước khi giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Các trường hợp nêu trên nếu không trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cho đến khi có nhân sự mới thay thế, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới thay thế bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục