Ngày 3/3, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng đã công bố thông tin về quy định, chỉ tiêu tuyển sinh vào khối trường đại học, cao đẳng hệ quân sự trong quân đội năm 2021.

Theo đó, tổng chỉ tiêu cho 17 trường khối quân sự năm nay là 5.396 chỉ tiêu. Trong đó, các trường có số chỉ tiêu lớn gồm Học viện Kỹ thuật quân sự với 661 chỉ tiêu, Trường Sỹ quan Chính trị 691 chỉ tiêu, Trường Sỹ quan Lục quân 1 594 chỉ tiêu, Sỹ quan Lục quân 2 tuyển 534 chỉ tiêu. Trường có số chỉ tiêu thấp nhất là Sỹ quan Phòng hóa với 52 chỉ tiêu, Sỹ quan Đặc công 60 chỉ tiêu.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua vòng sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội. Việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Tuyển sinh đại học 2021: Đa dạng phương thức, nhiều đợt xét tuyển]

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo nhóm trường.

Thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh của khối trường quân đội thí sinh có thể xem tại đây./.

Phạm Mai (Vietnam+)