Bo Tai chinh chot thu ngan sach nam 2018 o muc hon 1,4 trieu ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đến hết 31/12/2018, thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,422 triệu tỷ đồng.

[Nhìn lại những sự kiện ngành tài chính gây xôn xao năm 2018]

Cho biết con số này trong hội nghị tổng kết ngành tài chính chiều 9/1, theo Bộ trưởng, tổng thu trên vượt 103.500 tỷ đồng (+7,8%) so với dự toán. Trong số trên, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% dự toán.

Chưa nói con số tổng chi ngân sách nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị.

Riêng về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng cho biết, tới hết năm 2018, vốn giải ngân mới đạt 67,6% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 70,7% dự toán). Trong số này, giải ngân vốn ngoài nước đạt 39,6% trong khi vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Bôi chi ngân sách Nhà nước năm 2018 qua đó theo Bộ trưởng là ở mức dưới 3,6% GDP (dự toán là 3,7% GDP), nợ công dưới 61% GDP.

Nói thêm về nợ công, theo Bộ trưởng, việc cơ cấu lại nợ công đang theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ. Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm; lãi suất bình quân khoảng 4,67%/năm, giảm 1,31% so với năm 2017 (5,98%).

Tư lệnh ngành tài chính khẳng định, nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ đang ngày càng đa dạng hơn. Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 53,1%./.Xuân Dũng (Vietnam+)