Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 84.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2024

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác hoàn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác hoàn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 5 tháng đối với số thuế Giá trị gia tăng của tháng 5, tháng 6/2024 đối với trường hợp nộp thuế Giá trị gia tăng theo tháng và quý 2/2024 đối với trường hợp nộp thuế Giá trị gia tăng theo quý; gia hạn 4 tháng đối với số thuế Giá trị gia tăng của tháng 7/2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế Giá trị gia tăng của tháng 8/2024 và gia hạn 2 tháng đối với số thuế Giá trị gia tăng của tháng 9/2024 đối với trường hợp nộp thuế Giá trị gia tăng theo tháng và quý 3/2024 đối với trường hợp nộp thuế Giá trị gia tăng theo quý.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án nêu trên, tổng số thuế Giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 và quý 2, quý 3 năm 2024 là khoảng 52.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 31/12/2024.

ttxvngiahanthoihannopthuetienthuedatvoinhieudoituong
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đối với thuế Thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ước tính số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 2 của kỳ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước năm 2024 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Ước tính số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 440 tỷ đồng, nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị: gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2024.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm.

Như vậy, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo nghị định là gần 84.000 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép quy định nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, thống kê cho thấy đã có 157.955 người nộp thuế được gia hạn.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 96.964,2 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được gia hạn là 413,4 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục