Bộ Tài chính: Huy động 214.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong 11 tháng

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và phải tiếp cận đầy đủ hồ sơ phát hành, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro trước khi mua.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với nghĩa vụ nợ trái phiếu. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với nghĩa vụ nợ trái phiếu. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/12, Bộ Tài chính thông tin cho biết tính đến 24/11, cả nước có 77 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng 214.300 tỷ đồng và giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, nhà đầu tư tổ chức chiếm 96% tổng khối lượng phát hành (chủ yếu là ngân hàng chiếm 55%) và các nhà đầu tư cá nhân mua 3,8%.

Theo Bộ Tài chính, kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có hiệu lực thi hành vào 5/3/2023, khối lượng phát hành trái phiếu đạt 213.500 tỷ đồng.

Điều này cho thấy thị trường bắt đầu phục hồi do một số nhà đầu tư quan tâm trở lại với trái phiếu doanh nghiệp, bởi mức lãi suất tốt hơn so với các kênh đầu tư khác. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng khuyến cáo nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và phải tiếp cận đầy đủ hồ sơ phát hành, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro trước khi mua.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chia sẻ một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Từ khi Nghị định số 08 được ban hành, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại. Các quy định của Nghị định về đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản và đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá hai năm đối với các trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước. Theo đánh giá của các Hiệp hội và thành viên thị trường, đây là chính sách tốt và hữu hiệu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư, cơ cấu lại các khoản nợ để có thời gian điều chỉnh, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục dòng tiền trả nợ.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng với nghĩa vụ nợ trái phiếu và thực hiện các biện pháp tái cơ cấu, hoán đổi, thanh toán bằng tài sản để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên theo quy định của pháp luật.

Đối với chính sách ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính đang đánh giá tác động và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, các hiệp hội và thành viên thị trường để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết sẽ triển khai các nhóm giải pháp chính, bao gồm: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản; theo dõi thanh toán trái phiếu doanh nghiệp đến hạn và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát; rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định của pháp luật tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan; nghiên cứu chính sách khuyến khích xếp hạng tín nhiệm, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức; tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Về trung và dài hạn, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, rà soát tổng thể, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ./.

Tin cùng chuyên mục