Ngày 17/4/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản nêu ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan đến công trình du lịch tâm linh dưới chân Cột cờ Lũng Cú. Trong đó, Bộ cho rằng nơi đây cần phát triển du lịch sinh thái, chinh phục và thưởng ngoạn địa hình gắn với tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số nơi địa đầu của Tổ quốc, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc địa phương./.

(Vnews)