Bộ Y tế đề xuất danh sách 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế đã đề xuất danh sách 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội khi xây dựng dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế đã đề xuất danh sách 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội khi xây dựng dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Dự kiến, dự thảo thông tư này sẽ thay thế Thông tư 15/2016/TT-BYT và Thông tư 02/2023/TT-BYT ngay khi được ban hành.

So với quy định hiện hành, trong dự thảo thông tư mới, số lượng bệnh nghề nghiệp vẫn giữ nguyên nhưng có sự thay đổi một số bệnh mới được bổ sung và lược bỏ một số bệnh cũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục