Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

Buổi lễ ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Paris

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Paris đã ký Thỏa thuận hợp tác với sự hiện diện của Ngài Yves Dermay – Giám đốc Đại học Bách khoa Paris.