Buổi lễ ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Paris

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Paris đã ký Thỏa thuận hợp tác với sự hiện diện của Ngài Yves Dermay – Giám đốc Đại học Bách khoa Paris.
Minh Sơn (Vietnam+)