Cà Mau cần loại bỏ văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Cà Mau cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát, loại bỏ những văn bản không còn phù hợp.
Cà Mau cần loại bỏ văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 23/7, ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020’’ tại tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý biểu dương Tỉnh ủy Cà Mau đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 Bộ Chính trị, Cà Mau đã nghiêm túc đánh giá về kết quả, những tác động tích cực, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Cà Mau cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát, loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, hạn chế thấp nhất những vi phạm, sai sót trong công tác thi hành pháp luật; thường xuyên đánh giá, xác định hiệu lực, đảm bảo tính khả thi, minh bạch của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Cà Mau cần chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, đảm bảo về số lượng và chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng có vai trò rất quan trọng đối với kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ở địa phương. Do vậy, tỉnh Cà Mau cần quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý và đoàn công tác cũng ghi nhận và sẽ báo cáo Quốc hội về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Cà Mau, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục