Ngày 7/11, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau - người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên ở Cà Mau là không chính xác.

Ông Nguyễn Đức Thánh cho biết, trong nhiều cuộc họp trước đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nhất quán quan điểm, chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau trong thực hiện công tác sắp xếp trường lớp, giáo viên trên cơ sở đảm bảo đúng theo lộ trình, khách quan, minh bạch và hợp lý.

Việc sắp xếp trường lớp, giáo viên nhằm giảm bớt các khâu trung gian, bố trí mỗi lớp học có sĩ số học sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gắn với tình hình thực tế của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

[Sở Giáo dục Cà Mau thông tin vụ chấm dứt hợp đồng với 1.405 giáo viên]

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đến huyện Thới Bình (Cà Mau) kiểm tra, xác minh làm rõ vấn đề phát ngôn cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc cắt hợp đồng 1.400 giáo viên và công tác triển khai thực hiện sắp xếp trường lớp, giáo viên có đúng với tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau khẳng định, trong những ngày qua, một số cơ quan truyền thông đã thông tin về việc tỉnh Cà Mau cắt hợp đồng 1.400 giáo viên đã gây sự hiểu nhầm trong dư luận.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả bước đầu triển khai việc sắp xếp trường lớp, giáo viên đã có sự ổn định, đa số giáo viên yên tâm công tác...

Theo báo cáo của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm ngày 30/10/2018, trên địa bàn tỉnh, cấp Tiểu học còn 230 giáo viên thuộc diện tự hợp đồng, cấp Trung học cơ sở thừa 31 giáo viên. Toàn tỉnh còn thiếu 110 giáo viên dạy môn tiếng Anh và 74 giáo viên dạy môn Tin học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đồng ý cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận số giáo viên kể trên vào 328 vị trí còn thiếu; trong đó, cấp Tiểu học có 126 vị trí, cấp Trung học cơ sở có 202 vị trí.

Ông Luân cho rằng, nếu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đồng ý theo kiến nghị của Sở, số giáo viên dôi dư còn 135 người. Dự báo đến năm 2019, ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau sẽ khuyết khoảng gần 500 vị trí việc làm. Do vậy, Sở đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục hợp đồng giáo viên và phân công nhiệm vụ tại các trường học đến khi các trường có khuyết vị trí việc làm. Đây cũng là giải pháp góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thanh quyết toán chế độ cho giáo viên theo quy định./.

Kim Há (TTXVN/Vietnam+)