Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Hàn Quốc ngày 18/5 đã lên tiếng đề nghị chính phủ mới của Tổng thống Moon Jae-in thành lập một bộ mới đặc trách các vấn đề liên quan đến SME nhằm bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp này, trong bối cảnh họ đang phải vật lộn để duy trì khả năng cạnh tranh.

Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, cơ quan đại diện của các SME, đã đề nghị chính phủ thành lập một bộ mới và trao thêm quyền cho bộ này trong hoạch định các chính sách công nghiệp.

[Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi xuống 0%]


Chủ tịch Liên đoàn SME Park Seong-taek cho rằng mọi nhiệm vụ liên quan đến chính sách công nghiệp của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE) cần được chuyển sang cho bộ mới.

Theo quan chức này, bộ mới sẽ điều hành các công việc hằng ngày, còn MOTIE sẽ chịu trách nhiệm về các chính sách lớn liên quan đến các SME.

Ngoài ra, ông Park Seong-taek cũng đưa ra một số đề xuất mới, theo đó cơ cấu kinh tế của Hàn Quốc nên chuyển từ việc tập trung vào các tập đoàn kinh tế lớn sang các SME, đồng thời nhấn mạnh nước này cần có sự linh hoạt trong lao động, mở rộng các đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng thông qua việc xúc tiến các ngành công nghiệp mới và loại bỏ những quy định không cần thiết.

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, Tổng thống Moon đã đưa ra cam kết nâng cấp Cơ quan quản lý SME lên thành “Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ” và giảm số giờ làm việc mỗi tuần của công nhân từ 68 giờ hiện nay xuống còn 52 giờ để thúc đẩy chia sẻ công việc.

Theo Chủ tịch Liên đoàn SME Park Seong-taek, liên đoàn này nhất trí với phương hướng của chính phủ mới về vấn đề giờ làm việc, song cho rằng việc áp dụng chủ trương này với tất cả các công ty mà không tính đến quy mô của các SME sẽ gây phương hại cho khả năng tồn tại của các SME do họ thường xuyên thiếu nhân công trong khi những người tìm việc làm mong có được chỗ làm tại các tập đoàn lớn. Ông cho rằng chủ trương này phải được thực hiện theo từng giai đoạn và phải tính đến sự đa dạng của các doanh nghiệp./.