Các sự kiện nổi bật của du lịch Việt Nam năm 2017

Năm 2017, ngành du lịch đã lập kỳ tích khi đón trên 13 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ USD, đóng góp khoảng 7% vào GDP.
Mai Mai (Vietnam+)