Báo cáo công bố từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10, tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng Chín. Trong số đó, tổng trị giá xuất khẩu là 26,2 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,2%.

So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 7,9% và trị giá nhập khẩu tăng 10,1%.Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng thặng dư 1,7 tỷ USD.

Như vậy, tổng trị giá xuất-nhập khẩu của 10 tháng lũy kế đạt 439,32 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu đạt 228,77 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 18,22 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho hay tình hình thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất-nhập khẩu (từ ngày 1/10 đến ngày 26/10) đạt 22.418 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế cả năm tính đến ngày 26/10, cả nước thu đạt 247.219 tỷ đồng, bằng 73,1% dự toán, đạt 69,7% chỉ tiêu phấn đấu song giảm 13,59% so với cùng kỳ năm 2019./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)