Can nhac quy dinh xu ly ky luat doi voi nguoi nghi viec, nghi huu hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 15/7, tại Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều nội dung liên quan đến chính sách đối với người có tài năng, hình thức kỷ luật giáng chức, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu... trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Thường vụ Quốc hội thảo luận, mổ xẻ khá kỹ.

Các đại biểu cho rằng, đây là dự án luật quan trọng, khó và phức tạp, vừa đặt ra để thể chế hóa kịp thời nghị quyết của Đảng nhưng đồng thời cũng giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức.

Đa số ý kiến tán thành với việc chưa đưa cán bộ, công chức cấp xã liên thông với cán bộ, công chức cấp huyện, tỉnh, Trung ương; đồng thời, chỉ coi người lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp công lập làm nhiệm vụ phục vụ chính trị và quản lý Nhà nước là cán bộ, công chức, còn lại chuyển sang viên chức.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, quy định chỉ người lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp công lập làm nhiệm vụ phục vụ chính trị và quản lý Nhà nước là cán bộ, công chức là phù hợp với Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị (về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập), nhưng cần xác định rõ tiêu chí đơn vị sự nghiệp công lập nào thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước, để tránh không thống nhất trong vận dụng, ngăn ngừa sự tùy tiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và có phương án xử lý thích hợp với đối tượng là công chức cấp xã khi cải cách toàn diện chế độ công vụ, công chức.

Chính sách với người có tài năng vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ băn khoăn về đối tượng người tài năng là sinh viên mới ra trường, xác định đối tượng này rất khó.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, dự thảo Luật vẫn đưa ra nhiều quy định ràng buộc trong việc trong sử dụng người có tài năng, chế độ chính sách liên quan đến người có tài năng, cần quy định mềm dẻo hơn, giao trách nhiệm cho người đứng đầu mới có khả thi.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, cần có những quy định cụ thể về người tài, nếu không, tư tưởng của Đảng, Nhà nước rất tốt những không chọn được người tài, người giỏi, không liên thông được.

“Một người rất giỏi ở doanh nghiệp muốn vào công chức, sẵn sàng đóng góp cho Đảng, Nhà nước nhưng không vào được, hay hiệu trưởng một trường, là viên chức, tôi giới thiệu vào làm đại biểu Quốc hội cũng không được. Quan trọng nhất ở đây là liên thông và xác định tài năng phù hợp với đánh giá, thẩm định của các tổ chức của quốc tế,” ông Phan Xuân Dũng nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng khái niệm đối với người có tài năng quy định trong dự thảo Luật cần tiếp tục nghiên cứu rõ thêm vì phạm trù này phức tạp và có nhiều ý kiến khác nhau.

“Chưa nên đưa ra định nghĩa còn quá chung chung, chưa cụ thể ngay trong Luật. Chính sách đối với người có tài năng chỉ nêu nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định, sẽ tạo sự minh bạch trong bối cảnh hiện nay. Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược về nhân tài,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là vấn đề rất khó. Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế khi Quốc hội thảo luận lần đầu tiên, ra một nghị quyết để cách chức một nguyên Bộ trưởng.

Phân tích của Chủ tịch Quốc hội cho thấy, những người nghỉ việc, nghỉ hưu không còn là công chức. Cần cân nhắc có nên tách một điều riêng trong dự luật về xử lý kỷ luật đối với người nghỉ việc, nghỉ hưu. Có nên quy định cụ thể nội dung này trong luật hay không, hay chỉ quy định nguyên tắc và tạo cơ sở để Chính phủ có quy định hình thức và quy trình xử lý kỷ luật với đối tượng này, tạo sự minh bạch trong tổ chức thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)