Giờ học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Hà Nội (Ảnh: PM/Vietnam+)

Tại Hội thảo “Định hướng chiến lược dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020” vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh một trong những thách thức lớn nhất trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chính là khả năng sử dụng tiếng Anh. 

Vì thế cần sớm chuyển việc học tiếng Anh từ áp lực thành động lực và đẩy nhanh việc phổ cập tiếng Anh cho các đối tượng tham gia vào quá trình hội nhập, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Nhạ cho rằng việc dạy và học ngoại ngữ phải đặt trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, tham gia Hiệp định TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN. Trong khi đó, khả năng sử dụng tiếng Anh đang là một trong những thách thức lớn nhất của nguồn nhân lực.

Tại Hội thảo, đại diện của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 cũng đã báo cáo hoạt động giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2016-2020. Hiệu trưởng các trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cũng đã tham luận về các vấn đề người dạy, người học, khảo thí, phát triển học liệu, cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ngoại ngữ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần ưu tiên đánh giá, đúc kết các bài học kinh nghiệm thời gian qua để xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược dạy và học ngoại ngữ theo hướng kiến tạo và hội nhập. Ông cũng yêu cầu huy động thêm sự tham gia của các chuyên gia, hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm, tiêu biểu như Singapore đã thành công trong việc phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Bộ trưởng khẳng định sẽ ưu tiên trước hết cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực giáo viên ngoại ngữ quốc tế và vận dụng phù hợp với năng lực, điều kiện thực tiễn của giáo viên Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của giáo viên, ông Nhạ yêu cầu phải rà soát đánh giá lại năng lực giáo viên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cũng như khung năng lực giáo viên tiếng Anh quốc tế. Trên cơ sở đó mới thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phù hợp. 

Về công tác khảo thí, Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng cập nhật với chuẩn quốc tế, dựa vào nguồn lực chuyên môn trong nước và phối hợp với các chuyên gia, tổ chức khảo thí quốc tế. Bên cạnh 10 trung tâm được Bộ giới thiệu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần đẩy nhanh xây dựng trung tâm đánh giá ngoại ngữ độc lập cấp quốc gia.

​Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ cương quyết đóng cửa các trung tâm khảo thí không bảo đảm chất lượng, có biểu hiện tiêu cực./.