Cần Thơ: Thực hiện Chỉ thị số 05, xây dựng Đảng bộ trong sạch

Năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố đã có 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cần Thơ: Thực hiện Chỉ thị số 05, xây dựng Đảng bộ trong sạch ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 14/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác đối với từng tổ chức, cá nhân.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ của các cấp, các ngành và cán bộ đảng viên, nhân dân thành phố đối với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt nắm vững, thấm nhuần những nội dung cốt lõi, có giá trị lịch sử, nhân bản về độc lập, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về đạo đức, lối sống...

[Sóc Trăng: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác]

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát động phong trào thi đua, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, dễ nhận biết, phù hợp với thực tiễn cuộc sống; chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, nổi bật, điển hình của tập thể, cá nhân, đặc biệt là những gương sáng trong thực tiễn đời sống xã hội…

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố.

Trong đó, các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện sôi nổi, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình, tiêu biểu được tuyên dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Cần Thơ: Thực hiện Chỉ thị số 05, xây dựng Đảng bộ trong sạch ảnh 2Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Một số địa phương, đơn vị đã triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, nổi bật như: Sổ tay “Làm theo gương Bác,” “Sổ tay rèn luyện Đoàn viên,” mô hình biên soạn sổ tay “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 702 tập thể và 1.177 cá nhân.

Năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố đã có 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 53 tập thể và 78 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục