Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: thestar.com)

Ngày 6/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia liên đảng, bao gồm đại diện của cả hai đảng trong lưỡng viện Quốc hội.

Ủy ban gồm 11 thành viên, do ông David McGuinty đứng đầu và có nhiệm vụ giám sát các hoạt động tình báo và an ninh quốc gia của Chính phủ Canada.

Ngoài ra, Uỷ ban cũng sẽ có nhiệm vụ thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính phủ trong tất cả các hoạt động liên quan đến hai lĩnh vực trên.

Theo quy định, hàng năm Ủy ban sẽ phải trình báo cáo thường niên lên Thủ tướng, hai viện Quốc hội và một số Uỷ ban thường trực liên quan.

Trong một số trường hợp, có thể sẽ có thêm các báo cáo đặc biệt tuỳ theo yêu cầu thực tế./.