Câu chuyện phía sau những hiện vật của các nữ chiến sỹ 'mũ nồi xanh'

Mỗi hiện vật gắn liền với nỗi nhớ gia đình, những kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng của các nữ chiến sỹ Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam trong quá trình làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và Trung Phi.
Minh Anh (Vietnam+)