Bộ Tài chính vừa cho biết, Việt Nam đã chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế, kỳ hạn 10 năm, với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm; theo đó lợi tức phát hành là 6,95%.

Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore và đáo hạn vào ngày 29/1/2020.

Theo Bộ Tài chính, kết quả của đợt phát hành này có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục mở ra kênh huy động vốn trên thị trường quốc tế của Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Như vậy, đây là lần thứ hai Việt Nam chào bán thành công trái phiếu quốc tế. Lần trước, vào tháng 10/2005, Việt Nam đã huy động được 750 triệu USD trái phiếu quốc tế, với lợi tức 7,125%/năm./.

Thùy Dương (Vietnam+)