Để cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một kế hoạch đầu tư trị giá 22 tỷ euro từ nay đến 2020.

EC cho biết kế hoạch đầu tư trị giá 22 tỷ euro nói trên sẽ tập trung vào năm mô hình hợp tác công tư (PPP) với mục đích phát triển những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động chất lượng cao.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp sẽ đóng góp 10 tỷ euro, các nước thành viên EU có thể sẽ đóng góp khoảng 4 tỷ euro.

Theo kênh Phát thanh Truyền hình Thụy Sĩ, trong số 22 tỷ euro nói trên, 17,5 tỷ euro sẽ được đầu tư vào năm Liên doanh công nghệ sáng chế (ITC) trong các lĩnh vực sản xuất các loại dược phẩm mới, hàng không, sinh học công nghiệp, pin nhiên liệu và điện tử.

Trong số các liên doanh nói trên, có một số đã tồn tại từ rất lâu, một số mới được triển khai. EU cũng đã đầu tư vào các ITC khoảng 3,1 tỷ euro, ngành công nghiệp cũng đã đóng góp khoảng 4,7 tỷ.

EC đã có những đánh giá rất tịch cực về hiệu của hoạt động của các ITC, kể cả những dự án mới được triển khai từ năm 2012.

Ngoài các khoản đầu tư chủ yếu vào các ITC, khoảng 1,6 tỷ euro sẽ được đầu tư cho Hệ thống quản lý không lưu châu Âu (SESAR), 3,5 tỷ euro dự kiến sẽ đầu tư vào bốn dự án PPP khác.

EC đã mạnh dạn đưa ra một kế hoạch đầu tư khá tốn kém nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng.

Tuy nhiên, kế hoạch này còn phải được Nghị viên châu Âu và các nước thành viên thông qua./.

Hoàng Long (TTXVN)