Chi so Hieu qua Quan tri va Hanh chinh cong cap tinh o Viet Nam hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên./.

(TTXVN/Vietnam+)