Chi tra luong huu, tro cap bao hiem tan nha tai noi gian cach xa hoi hinh anh 1Bưu điện Thành phố Hà Nội chi trả tiền lương hưu tới tận tay người hưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông báo yêu cầu chi nhánh các địa phương triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng tại các địa bàn phải thực hiện giãn cách xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh lên phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng Tám và các tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu xây dựng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp đảm bảo an toàn cho người hưởng.

[Chi trả lương hưu: Linh hoạt để tạo thuận lợi, an toàn cho người nhận]

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người hưởng biết để phối hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn./.

Hồng Kiều (Vietnam+)