Chinh phu dong y bo sung gan 7.700 ty dong von cho Vietcombank hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1548/QĐ-TTg phê duyệt phương án bổ sung vốn Nhà nước thêm 7.657 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.

Nguồn vốn bổ sung đến từ cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Hiện tại, Nhà nước đang sở hữu 74,8% vốn Vietcombank tính đến cuối năm 2020.

Tại phiên họp thường niên 2021, Vietcombank được cổ đông chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, thông qua 2 cấu phần. Thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2019 (tỷ lệ 8% bằng tiền mặt). 

[Dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt trên 920.000 tỷ đồng, tăng 9,8%]

Phần thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư. Giá phát hành không thấp hơn định giá của tổ chức định giá và bình quân số học giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022 nêu chưa hoàn thành.

Như vậy, sau VietinBank và Agribank, đến lượt Vietcombank có được sự chấp thuận của Chính phủ được chấp thuận bổ sung thêm vốn. Vướng mắc cơ chế kéo dài giai đoạn 2016-2020 đã hoàn toàn được gỡ bỏ, khi Nhà nước được đầu tư thêm vốn vào các ngân hàng thương mại thay vì bị hạn chế.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.021 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020, tương đương 52% kế hoạch năm; tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm trước, chủ yếu giảm ở khoản mục tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác (giảm 31%) và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (giảm 29,1%). Cho vay khách hàng tại ngân hàng vẫn tăng trưởng khá tốt với 9,7%, đạt hơn 913.758 tỷ đồng. tiền gửi khách hàng tăng 2% lên 1,052 triệu tỷ đồng./.

Thúy Hà (Vietnam+)