Chinh phu thong qua viec xay dung co so du lieu quoc gia ve bao hiem hinh anh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Theo nghị quyết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để trình Chính phủ trong tháng 9/2020.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm chứa đựng các thông tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành liên quan như y tế, lao động-thương binh và xã hội...

[Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hướng tới nền hành chính phục vụ]

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm sẽ được xây dựng phù hợp kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế-kỹ thuât.

Dự kiến, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xây dựng và quản lý tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương và bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong 6 cơ sở dữ liệu (dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, dân số, tài chính và bảo hiểm) được Thủ tướng Chính phủ xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử./.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến 30/4, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt gần 14,5 triệu người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 557.000 người, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là trên 85 triệu người.

Hồng Kiều (Vietnam+)