Chính thức công nhận 39 giáo sư và 300 phó giáo sư năm 2020

Giáo sư trẻ nhất năm 2020 là ông Lê Anh Vinh (37 tuổi), hiện là Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, còn giáo sư nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Chiến (68 tuổi).
Chính thức công nhận 39 giáo sư và 300 phó giáo sư năm 2020 ảnh 1Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. (Nguồn:hdgsnn.gov.vn)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2020 cho 339 nhà giáo, trong đó 39 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 300 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020, có 87 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên giáo sư, 465 hồ sơ ứng viên phó giáo sư.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét và công nhận.

Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư).

[Sửa đổi tiêu chuẩn, thủ tục công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư]

Cuối cùng, sau khi rà soát, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư.

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).

Giáo sư trẻ nhất năm 2020 là ông Lê Anh Vinh (37 tuổi), hiện là Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Giáo sư nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Chiến (68 tuổi), ngành Cơ khí, công tác tại Viện Công nghệ Cơ khí-Tự động hóa và Môi trường (Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam).

Các phó giáo sư trẻ năm nay là ông Phạm Chiến Thắng (33 tuổi), ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); ông Võ Hoàng Hưng (33 tuổi), ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn; ông Trần Đức Học (33 tuổi), ngành Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); ông Lê Minh Triết (33 tuổi), ngành Toán học, Trường Đại học Sài Gòn.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2020 khá tốt. Hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học... là nguồn thông tin hữu ích giúp Hội đồng giáo sư các cấp lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục