Xét chức danh giáo sư 2019: Loại ngay hồ sơ không đạt tiêu chuẩn

Năm 2019, có 725 ứng viên nộp hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư. Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các hội đồng phải xem xét kỹ các hồ sơ.
Xét chức danh giáo sư 2019: Loại ngay hồ sơ không đạt tiêu chuẩn ảnh 1Ứng viên nhận quyết định đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư. (Ảnh: TTXVN)

Trong khâu tiếp nhận và quá trình thẩm định hồ sơ ứng viên xét chức danh giáo sư, phó giáo sư, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay. Đây là yêu cầu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với hội đồng giáo sư ngành phối hợp và Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trong với việc xét các chức danh trong năm 2019.

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ hội đồng giáo sư cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

725 ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2019, có 725 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại 98 hội đồng giáo sư cơ sở. Trong đó có119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Đến nay, đã có 92 hội đồng giáo sư cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo quy định.

Theo đó, trong số 725 ứng viên ban đầu, có 556 ứng viên đã lọt qua vòng thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của hội đồng giáo sư cơ sở. Các ứng viên này đã được hội đồng giáo sư cơ sở gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư ở 26 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Trong đó, có 105 ứng viên giáo sư, 450 ứng viên phó giáo sư.

[Đại học danh tiếng của Mỹ bổ nhiệm một người Việt 35 tuổi làm giáo sư]

Trong quá trình xét hồ sơ ứng viên, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thường trực hội đồng giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, giám sát các hội đồng giáo sư cơ sở.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Do đó, một số hội đồng giáo sư cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện một số quy định của quyết định này.

Xét chức danh giáo sư 2019: Loại ngay hồ sơ không đạt tiêu chuẩn ảnh 2Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu loại ngay các hồ sơ ứng viên không đủ tiêu chuẩn. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Một số hội đồng cơ sở còn chưa thực hiện đầy đủ quy định phải công khai kết quả xét tuyển của các ứng viên lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học nên đã phải kéo dài thêm thời gian để thực hiện công khai theo quy định.

Cấm liên hệ, tiếp xúc với ứng viên trong quá trình thẩm định

Trước thực tế trên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu hội đồng giáo sư ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ hội đồng giáo sư cơ sở, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, loại ngay hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành cần nâng cao trách nhiệm trong thẩm định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên. Bộ trưởng lưu ý các hội đồng ngành, liên ngành cần công bằng, công tâm, khách quan trong thẩm định hồ sơ ứng viên, trong đó nhất là khâu bỏ phiếu kết quả xét công nhận ứng viên và phải chịu trách nhiệm về  thực hiện nhiệm vụ của hội đồng.

[Rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: 41 ứng viên không đạt]

Chủ tịch hội đồng giáo sư ngành, liên ngành phải quán triệt các ủy viên hội đồng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thẩm định hồ sơ ứng viên được phân công, tuyệt đối không được tiếp xúc, liên hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các mối quan hệ cá nhân) với các ứng viên trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm.

Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục