Hậu lùm xùm xét giáo sư: Chấn chỉnh hội đồng và các trường đại học

Sau lùm xùm về xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các hội đồng chức danh giáo sư rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các viện, trường đại học.
Hậu lùm xùm xét giáo sư: Chấn chỉnh hội đồng và các trường đại học ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Vụ lùm xùm về xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 41 ứng viên bị loại, đã gây bức xúc trong dư luận. Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Bùi Văn Ga nhận định đây là sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Rút kinh nghiệm sai sót với từng hồ sơ

Theo Phó chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở ba điểm. 

Thứ nhất là một số ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể. 

Thứ hai là một số cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ.

 

Thứ ba là một số hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, hội đồng chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Vì thế, từ sự việc này, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước yêu cầu các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở và hội đồng chức danh giáo sư ngành/liên ngành năm 2017, đặc biệt những hội đồng có hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư rút kinh nghiệm sâu sắc.

[Rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: 41 ứng viên không đạt]

Các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở liên quan đến 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sẽ phải tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với sai sót của từng hồ sơ cụ thể, gửi báo cáo về Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 30/4.

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cũng yêu cầu các hội đồng giáo sư và các ứng viên trong các đợt xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư sắp tới tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tổ chức. Các hội đồng và ứng viên nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn về công tác này để tránh những sai sót tương tự trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ.

Chấn chỉnh việc mời thỉnh giảng

Liên quan đến việc các trường đại học, viện và học viện đã xác nhận không chuẩn xác về giờ giảng cho các ứng viên để xét giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công khai danh sách các trường và có công văn yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát các quy định, quy trình liên quan đến quá trình tổ chức và quản lý hoạt động thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng.

Các trường, viện và học viện phải chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan.

[Sẽ xử lý các cơ sở công nhận giờ giảng sai cho ứng viên]

Các đơn vị sẽ phải công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hàng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sái sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm điểm, xử lý vi phạm phải báo cáo về Bộ trước ngày 30/4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo theo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục