Sua doi tieu chuan, thu tuc cong nhan chuc danh giao su, pho giao su hinh anh 1Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trao chứng nhật đạt tiêu chuẩn cho các ứng viên. (Ảnh minh họa: Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Cụ thể, về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn thứ 8 về bài báo khoa học.

Giáo sư phải có bài báo khoa học quy định tại các khoản 4, 6, 7 và điểm c khoản 9 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Phó giáo sư có bài báo khoa học quy định tại các khoản 4,5,6 Điều 6 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. Bài báo khoa học phải được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Đối với các chuyên ngành thuộc ngành khoa học quân sự và ngành khoa học an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành khoa học quân sự và ngành khoa học an ninh (bài báo thay thế).

[424 cá nhân được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2019]

Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Đối với chức danh giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Đối với chức danh phó giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 31/8/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)