Ngày 28/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cân đối đủ vốn và kịp thời để mua từ 500.000 - 600.000 tấn gạo hàng hóa (quy thóc khoảng 1 triệu tấn lúa) tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long.

Theo văn bản, số vốn đó sẽ dành cho
Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam vay. Số lượng gạo mua cụ thể sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu giao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Tổng công ty Lương thực miền Nam mua 350.000 tấn gạo và Tổng công ty Lương thực miền Bắc 150.000 tấn gạo.  

Ngoài ra, Agribank thực hiện cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường với mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất hiện hành của ngân hàng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay cho 2 tổng công ty trên, việc xử lý hỗ trợ cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)