Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định 68).

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân đối với chương trình, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại xác định đây là chương trình tín dụng của Chính phủ, có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng phục vụ cho việc cơ giới hóa, giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Các ngân hàng thương mại quán triệt và hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các chi nhánh, phòng giao dịch phải niêm yết công khai đối tượng, quy trình, thủ tục vay vốn để khách hàng biết và tiếp cận vốn vay. Văn bản đề nghị tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, chính sách của Chính phủ để tích cực tham gia.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, các ngân hàng thương mại báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính để có giải pháp xử lý kịp thời.

Quyết định 68 là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp./.