Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 17, chiều 25/3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về Đề án thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.

Trình bày Báo cáo về việc thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thành phố Long Khánh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính trực thuộc nhưng giảm 5 xã và tăng 5 phường.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc nhưng giảm một thị xã, tăng một thành phố.

Điều kiện thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đúng theo các quy định về điều kiện tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cụ thể, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan của thành phố Long Khánh và của tỉnh Đồng Nai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, việc thành lập thành phố Long Khánh đã đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật đánh giá, thị xã Long Khánh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế-xã hội đối với tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

[Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019]

Trong những năm qua, thị xã Long Khánh đã đạt được những thành tựu nổi bật, kinh tế-xã hội từng bước dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc thành lập 5 phường và thành lập thành phố Long Khánh sẽ tạo điều kiện cho Long Khánh phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế sẵn có; giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; đồng thời thúc đẩy Long Khánh trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại-dịch vụ, góp phần đảm bảo an ninh-quốc phòng của tỉnh Đồng Nai và khu vực. Do đó, việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai là cần thiết.

Các ý kiến tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức nêu rõ: để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao có ý kiến chính thức về việc thành lập Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Long Khánh và Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Long Khánh trên cơ sở kế thừa nguyên trạng Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh và Viện kiểm sát Nhân dân thị xã Long Khánh đồng thời quy định nội dung này ngay ở trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên họp chiều 25/3, các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)