Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 12/7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2016.

Báo cáo của Tổng cục Chính trị cho thấy 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2016; bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra.

Nhiều nội dung hoàn thành tốt như: tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng luật định, an toàn tuyệt đối; 100% cử tri quân đội tham gia bầu cử.

Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sáu tháng cuối năm, toàn quân tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị năm 2016.

Các đơn vị tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ quán triệt và nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ; nhận rõ đối tượng, đối tác; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng sẽ được đẩy mạnh tại các cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong toàn quân.

Toàn quân hoàn thành việc quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án “Đổi mới công tác giáo duc chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới,” "Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014-2018; quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ."

Toàn Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Toàn quân tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống phức tạp trên biển, biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các đơn vị quân đội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, biên giới; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội; thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Vai trò của các tổ chức quần chúng được chú trọng phát huy nhằm tạo được nhiều phong trào mới cách làm hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.