Chu tich Cienco5: Thu tuc trieu tap Dai hoi co dong la hop le hinh anh 1Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cienco5 Bạch Ngọc Du. (Nguồn: PV/Vietnam+)


Trước một số dư luận cho rằng chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du đã ký một số quyết định  bất chấp luật lệ xung quanh Đại hội cổ đông bất thường của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) được diễn ra sáng nay, 28/4, phóng viên VietnamPlus đã cuộc trao đổi nhanh với ông Bạch Ngọc Du, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cienco5 để có những quan điểm chính thức về việc này.

Theo đó, ông Bạch Ngọc Du  cho rằng các thông tin đã bị nhầm lẫn khái niệm về vai trò cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp với địa vị pháp lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định trong luật doanh nghiệp.

Sau khi Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phải thay mặt Hội đồng Quản trị ký thông báo triệu tập họp và nội dung thông báo ấy không được khác với những gì Hội đồng Quản trị đã quyết định. Đó là hoạt động bình thường, xảy ra tại tất cả các công ty cổ phần, ông Du khẳng định.

Liên quan đến việc thông báo mời họp trước 10 ngày trong khi điều lệ công ty quy định là trước 15 ngày, ông Du cho biết điều lệ này đã được thay đổi và hoàn toàn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014./.
Vietnam+