Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Ngày 1/5/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đamg có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đamg có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem một số hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem tác phẩm hội họa của các họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 8Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem một số hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem các hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 11Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem các hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 12Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ký tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 13Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 14Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tác phẩm hội họa của họa sỹ Việt Nam về phong cảnh Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 15Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sau khi kết thúc buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ảnh 16Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sau khi kết thúc buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục