Chu tich nuoc: Thap len ngon lua tinh nguyen trong thanh nien cong an hinh anh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân, tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt các cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017 tại Phủ Chủ tịch.

Chung sức với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Công an luôn phát huy truyền thống “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên,” nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện các phong trào, hành động cách mạng, đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

[Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng công an nhân dân là "thanh bảo kiếm"]


Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tiêu biểu là Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với “Tâm trong,” “Trí sáng,” “Hoài bão lớn,” tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, hành động cách mạng có ý nghĩa, trong đó nổi bật là phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.” 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng được biết qua các phòng trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiêu biểu là tấm gương hy sinh anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm, Thượng úy Bùi Công Nguyên (Công an tỉnh Sơn La) trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy; tấm gương của Đại úy Phạm Phi Long, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm hy sinh trong khi chữa cháy ở phường Bình Hưng Hòa B để cứu người và tài sản của nhân dân… cùng nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu đại diện cho hàng vạn đoàn viên thanh niên đang ngày đêm công tác, chiến đấu trên các lĩnh vực, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng 20 đồng chí đoàn viên thanh niên Công an vinh dự được Bộ Công an trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt dâng lên Đảng kính yêu, chào mừng 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước. Chủ tịch nước nêu rõ những chiến công, thành tích của đoàn viên thanh niên Công an đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Nói chuyện với cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế đang đứng trước tiền đồ tươi đẹp, đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề là phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cao đẹp, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cho đoàn viên thanh niên Công an.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực.

Qua các phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân cần thắp lên ngọn lửa xung kích, tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên, nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó, lan tỏa lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia; Nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động do Đoàn tổ chức, qua đó, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực.

Thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thanh niên Công an, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Các đoàn viên thanh niên vinh dự được Bộ Công an trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 cần phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ Công an nhân dân cũng như tuổi trẻ cả nước, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là những người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)