Chu tich nuoc yeu cau bao dam an ninh chinh tri trong moi tinh huong hinh anh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi thăm các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 19/2, trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và nói chuyện với các lực lượng vũ trang của tỉnh.

Năm 2016, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành trên 150 phương án, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới, bờ biển, hải đảo.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn và thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thành lập “Nhà nước Mông” và hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn có hiệu quả việc di cư tự do của người Mông sang Lào; tích cực tham mưu giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, đặc biệt là tham mưu giải quyết tốt vụ gần 1.000 người dân thị xã Sầm Sơn khiếu kiện liên quan đến dự án “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương."

Chu tich nuoc yeu cau bao dam an ninh chinh tri trong moi tinh huong hinh anh 2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được tăng cường. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 5,2%; kết quả điều tra, khám phá án đạt 88,4%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%.

Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, nhất là trên tuyến biên giới; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; tổ chức tốt công tác truy nã, bắt, vận động đầu thú 312 đối tượng truy nã, trong đó có 132 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng lên; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; xử phạt hành chính tăng 30%, trật tự công cộng, trật tự đô thị được bảo đảm.

Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn trong phòng, chống cháy, nổ; không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn, nghiêm trọng, gây thiệt hại về người.

Công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa công an, Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy, Quân sự, Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, hiệu quả, được địa phương đánh giá cao.

Xác định tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đặt trọng tâm vào năm nhiệm vụ tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46 về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, làm cơ sở định hướng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa nâng cao năng lực dự báo và nắm chắc tình hình trên các hướng, tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh. Các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; không để xảy ra biểu tình, đình công phá rối an ninh, khủng bố và hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa dưới mọi hình thức; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí nguy hiểm để gây án, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng và tội phạm ma tuý; không để tội phạm hoạt động lộng hành; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, Phòng cháy-chữa cháy thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh.

Nói chuyện với các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong các lực lượng vũ trang tập trung làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các lực lượng vũ trang phải tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh. Cùng với đó phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, trước hết là tiềm lực về chính trị, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa thường xuyên diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật nội bộ; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các lực lượng vũ trang phải thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa phải chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các lực lượng vũ trang phải tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen."

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; thường xuyên tổ chức tuần tra trên biên giới, trên biển, kiểm soát, quản lý phương tiện tại bến bãi, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực cửa khẩu, càng biển, các cửa sông, cửa lạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính về quốc phòng, an ninh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải chăm lo giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác./.
Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)