Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, đầy tính xây dựng của cử tri, giúp Đảng, Nhà nước thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình và Cầu Giấy, ngày 29/9, Chủ tịch nhấn mạnh quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề hết sức quan trọng, cả trước mắt và lâu dài. Đây là một trong 3 vấn đề chính được cư tri quận Ba Đình và Cầu Giấy đề cập đến tại buổi này.

Ghi nhận ý kiến của nhiều cử tri về yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, tính thực thi của luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xây dựng luật là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội. Việc nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thực thi của luật là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Một số cử tri ghi nhận Quốc hội đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng luật, song còn băn khoăn về tính thực thi của luật. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tránh tình trạng nhiều luật đã có hiệu lực từ lâu mà vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành.

Cử tri quận Ba Đình và Cầu Giấy bày tỏ phấn khởi, đồng tình với chủ trương xây dựng vườn hoa, công viên cây xanh tại các khu vực 42 Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, góp phần làm cho môi trường, cảnh quan thành phố thêm xanh-sạch-đẹp, phục vụ nhu cầu chung của nhân dân, đồng thời thể hiện chính sách nhất quán: đất đai là tài sản công của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội của đoàn Hà Nội đã dành thời gian trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm, liên quan đến tôn giáo, dân tộc, chống tham nhũng, phát triển giáo dục, đầu tư xây dựng./.
(TTXVN)