Phát biểu tại lễ kỷ niêm 20 năm thành lập diễn ra ngày 13/9, tiến sỹ Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết 20 năm là khoảng thời gian chưa dài đối với một cơ quan nghiên cứu song từ khi ra đời đến nay, việc nghiên cứu về đất nước học và khu vực học ở khu vực Đông Bắc Á mới thực sự được chú trọng một cách đầy đủ ở Việt Nam.

Sự kết hợp giữa hai cách tiếp cận đất nước học và khu vực học cho phép làm sáng tỏ những điểm chung và riêng, tính chất đặc thù hay phổ biến của mô hình phát triển, xu hướng tiến triển của các quá trình tại Đông Bắc Á, đúc rút thành các nhận định khái quát có giá trị.

Các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành khoa học xã hội được áp dụng ngày càng nhuần nhuyễn trong các công trình khoa học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đối với một cơ quan nghiên cứu quốc tế mang tính đa ngành.

Giai đoạn 2013-2020, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản và nổi bật của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực như kinh tế và hội nhập kinh tế song phương và đa phương, văn hóa và xã hội, thực trạng môi trường...

Về an ninh và chính trị, Viện chú trọng vấn đề cạnh tranh và hợp tác giữa các nước về vai trò lãnh đạo khu vực, triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, mâu thuẫn giữa hai bờ eo biển Đài Loan và tranh chấp biển đảo trong khu vực, một số vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Vấn đề quan trọng là qua nghiên cứu, các chuyên gia đưa ra dự báo xu hướng thay đổi và tác động của các vấn đề chính trị, an ninh, văn hóa, xã hội; triển vọng và tác động của diễn biến kinh tế trong khu vực đối với Việt Nam.

Các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững của khu vực, sự phối hợp của các quốc gia trong khu vực về quản lý môi trường và xử lý các vấn đề nảy sinh, xu hướng biến đổi và tác động của các vấn đề môi trường cũng như các chính sách và biện pháp quản lý môi trường và phát triển bền vững để tìm những kinh nghiệm và gợi ý đối với Việt Nam./.

Minh Nguyệt (TTXVN)