Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa đủ căn cứ khoa học để phê duyệt quy hoạch phát triển cây mắcca là nội dung trong công văn được Bộ gửi tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 6/4.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mắcca là cây trồng mới, quá trình khảo nghiệm cho kết quả còn khác nhau, mặt khác cần xem xét kỹ các vấn đề về chế biến, thị trường.

Hiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, công nghệ chế biến cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tập trung nghiên cứu và ban hành quy trình này trong năm 2015.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương trước mắt cần chỉ đạo, hướng dẫn nông dân trồng mắcca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự; không triển khai trồng cây mắcca trên quy mô lớn trong các khu vực chưa được trồng khảo nghiệm khẳng định hiệu quả.

Tổng diện tích trồng mắcca cả nước đến năm 2020 khoảng 10.000ha, bao gồm cả trồng tập trung và trồng xen.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm tại địa phương; xác định cụ thể quy hoạch chi tiết từng tiểu vùng khí hậu đối với phát triển cây mắcca.

Việc phát triển trên quy mô lớn nhất thiết phải đảm bảo các điều kiện này và tổ chức phát triển trồng mới gắn với cơ sở chế biến, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng giống, cơ sở sản xuất giống, chỉ cho phép trồng các giống cây mắcca được nhân giống vô tính (cây ghép, chiết) từ các dòng có năng suất, chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Đồng thời ngăn ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cung ứng, kinh doanh giống mắcca không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật./.