Chủ đề: Tình hình Ai Cập

Ai Cập sắp "bão lớn" Châu Phi

Ai Cập sắp "bão lớn"

Thế đối đầu căng thẳng giữa Tổng thống Morsi và lực lượng đối lập tại Ai Cập báo hiệu cơn bão lớn có thể ập xuống quốc gia Bắc Phi này.