Thứ Tư, Tháng Mười Một 21/11/2018

Chủ đề

Tình hình Cote d'Ivoire

Người đàn bà thép

Phong cách

Người đàn bà thép

Phu nhân của Tổng thống thất cử tại Cote d'Ivoire thực sự là người đàn bà thép của quốc gia Tây Phi đang chìm trong hỗn loạn này.