Chủ đề: Việt Nam - HĐBA

VN sẽ đảm nhiệm Tháng Chủ tịch HĐBA lần hai Chính trị

VN sẽ đảm nhiệm Tháng Chủ tịch HĐBA lần hai

Ông Lê Hoài Trung, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế cho biết Bộ Ngoại giao đang tiến hành các bước chuẩn bị nhằm đảm nhiệm tốt Tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ hai vào tháng 10 tới.