Chuong trinh phong, chong duoi nuoc tre em giai doan 2021-2030 hinh anh 1Dạy bơi cho trẻ em. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/12 cho biết mới đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em nhằm bảo đảm tính mạng, sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Các mục tiêu cụ thể được đưa ra như 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và nâng lên 60 % vào năm 2030.

Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 cũng hướng đến đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

[Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em]

Kế hoạch phấn đấu là có 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2025 và đạt 95% vào năm 2030; giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

Để đạt được kế hoạch đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể như đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

Đồng thời, xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

Để triển khai có hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam xây dựng, phổ biến tài liệu, video clip hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên nòng cốt của các tỉnh, thành, ngành.

Đồng thời, Tổng cục Thể dục Thể thao tham mưu lãnh đạo bộ ban hành khung chương trình tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ đuối nước trẻ em; hướng dẫn tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước; hướng dẫn quản lý các loại hình bể bơi đơn giản phù hợp với thực tiễn khi triển khai chương trình ở các địa phương…

Bộ giao cho sở ngành dọc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đồng thời, địa phương tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ của các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, trường học về kỹ thuật bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phương pháp cứu đuối an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dục thể thao./.

PV (TTXVN/Vietnam+)